Mainostoimisto Semio - Seinäjoki, Tampere

Digimarkkinoinnin sanakirja

Markkinointi

 

SEM, CTR, Tag Manager… Hä?!

 

Jos olet joskus hämmentynyt digimarkkinoinnin ja -mainonnan sanastosta, tämä artikkeli on sinua varten! Kokosimme Google-mainonnan ja muun digitaalisen mainonnan ja markkinoinnin yleisiä termejä ja selitimme ne.

 

Sanasto ei kiinnosta, tulokset kylläkin?

Laita Google-mainontasi ammattilaisemme käsiin ›

 

 
A/B-testaus

Kirjoittaisinko painikkeeseen ”Tilaa nyt” vai ”Tilaa heti”, vai onko sillä edes väliä? A/B-testauksen ansiosta ei tarvitse mutuilla, vaan asia selviää kokeilemalla.

 

A/B -testaus on kahden eri version testaamista käytännössä: se, joka tuottaa paremmat tulokset, jätetään lopulliseen käyttöön. Termiä käytetään, kun puhutaan verkkosivuston ja myös mainonnan kehittämisestä.

 

Alma Media

Suomalainen mediakonserni, joka omistaa muun muassa seuraavat mediat: Iltalehti, Kauppalehti, Talouselämä, Vuokraovi, Nettix (nettiauto, nettimoto, nettivene, nettikone jne), Monster, Tekniikka & Talous, Tivi ja monia muita.

 

Näistä mediapaikoista on mahdollista ostaa näkyvyyttä suoraan tai mainostoimiston kautta koko verkostoa hyödyntämällä tai yksittäisiä mainospaikkoja “varaamalla”.

 

Attribuutiomallinnus

Attribuutiomallinnus on työkalu, jonka avulla tutkitaan, millaisessa roolissa yksittäinen markkinointikanava on ollut asiakashankinnassa. Onko se toiminut pelin avaajan, syöttäjän vai maalintekijän roolissa? Tämän perusteella voidaan arvioida yksittäisten markkinointikanavien kannattavuutta, hioa sen pääviestiä ja harkita resurssien lisäämistä siihen.

 

Auditointi

Kartoitustyö, jonka avulla selvitetään jonkin asian nykytila. Termiä käytetään usein verkkosivuston tai mainostilin nykytilan tutkimiseen ja kehitysehdotusten laatimiseen.

 

Avainsanatutkimus

Myös: hakusana-analyysi / hakusanatutkimus / avainsana-analyysi

 

Niiden sanojen selvittämistä, joilla ihmiset etsivät tietoa hakukoneista kuten Googlesta. Avainsanatutkimus kuuluu mainonnan aloitustoimenpiteisiin. Sitä hyödynnetään myös verkkosivuston löydettävyyden kehittämisessä.

 

Avainsanatutkimuksen tavoitteena on koostaa lista sanoista, joita tulisi viljellä tekstin sekaan löydettävyyden parantamiseksi sivustolla tai mainonnassa sen kohdentamiseen tietyillä hakusanoilla. Avainsanatutkimukseen on olemassa useita maksullisia palveluita, jotka arvioivat avainsanojen hakuliikennemääriä.

 

CPA (Cost Per Acquisition)

Hinnoittelumalli eli tapa näyttää mainoksia, jossa asiakas maksaa konversioista eli liiketoiminnalle tärkeistä toimista, joita voivat olla tarjouspyynnöt, ladatut oppaat, verkkokaupan ostotapahtumat tai mitä tahansa muuta.

 

Pohjalla toimii hinnoittelumalli, jossa asiakas maksaa mainosten klikkauksista, mutta mainosjärjestelmä säätelee mainosten näkymistä siten, että uusi konversio saadaan tiettyyn hintaan.

Mainosjärjestelmä pyrkii siis tunnistamaan, ketkä ovat lähempänä ostoaikomusta.

 

Tätä kannattaa käyttää silloin kun mainosbudjetti on rajaton, tuotteella on hinta x ja halutaan varmistaa, että asiakashankintahinta on alle sen.

 

CPC (Cost per Click) / PPC (Pay Per Click)

Hinnoittelumalli eli tapa näyttää mainoksia, jossa asiakas maksaa klikkauksista.

 

CPM (Cost Per Mile)

Hinnoittelumalli eli tapa näyttää mainoksia, jossa asiakas maksaa mainosten näkymiskerroista (tavataan puhua tuhannen näyttökerran otannalla, eli mitä mainos maksaa per tuhat näkymiskertaa).

 

CPV (Cost Per View)

Hinnoittelumalli eli tapa näyttää mainoksia, jossa asiakas maksaa videon katselukerroista. Useimmat mainosjärjestelmät laskevat tämän toteutuneen, kun kuluttaja katsoo videota vähintään x sekuntia tai klikkaa sitä, joka ohjaa verkkosivustolle.

 

CRO (Conversion Rate Optimization)

Konversio-optimointia eli kehitystoimenpiteitä, joilla tähdätään konversioiden määrän kasvattamiseen. Konversiot voi olla mitä tahansa liiketoiminnan kannalta tärkeitä toimia verkkosivustolla (esimerkiksi tarjouspyynnöt, ladatut oppaat, verkkokaupan ostotapahtumat jne.)

 

CTA (Call To Action)

Toimintakehote eli sanallinen ilmaisu, jolla kannustetaan asiakasta toimimaan tietyllä tavalla (Osta nyt, Tutustu lisää, Osta tästä, Varaa heti). Käytetään usein painikkeissa kannustimena.

 

CTR (Click-Through Rate)

Klikkausprosentti kertoo klikkaajien määrän suhteessa mainosten näkymiskertoihin.

 

Customer Match List / Customer List Custom Audiences

Suomeksi asiakasluettelo, asiakaskohdistusdata tai siakaskohdistuslista.

 

Sivustonhallintajärjestelmästä ladattava asiakasrekisteri olemassa olevista asiakkaista. Tätä käytetään mainonnan kohdistamisessa olemassa oleville asiakkaille tai samankaltaisen uuden kohdeyleisön tunnistamisessa, jota mainosjärjestelmä hyödyntää uusasiakashankinnassa. Tällainen kohdentaminen toimii parhaiten, kun mainosjärjestelmä ei tarjoa muuta sopivaa kohdennusta.

 

Demograafiset tiedot

Koostuu henkilön taustatiedoista kuten iästä, sukupuolesta, koulutustasosta, taloudellisesta tilanteesta, siviilisäädystä, perhetilanteesta, asumismuodosta ja muista.

 

Useimmat mainosjärjestelmät ja sivuston analytiikkatyökalut raportoivat nämä tiedot sivustolla käyneistä ja mainosten kanssa vuorovaikutuksessa olleista ihmisistä. Tiedot edesauttavat hahmottamaan ihanteellisimmat ostajapersoonat (stereotyyppiset ihanneasiakkaat) ja tarvittaessa rajaamaan muun muassa mainosten näkymistä heille.

 

Digitaalinen markkinointi

Markkinointiviestintää sähköisissä kanavissa, joka voidaan jakaa omaan mediaan, ostettuun mediaan ja ansaittuun mediaan.

 

Oma media

Oma media tarkoittaa verkkosivustoa, uutiskirjeitä, somepäivityksiä, podcasteja ja videoita.

 

Ostettu media

Ostettu media maksettua mainostilaa muiden omistamilla alustoilla (Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube, Tiktok jne.).

 

Ansaittu media

Ansaittu media on muiden tuottamaa sisältöä yrityksestäsi (esimerkiksi Iltalehden uutisartikkeli), toisen julkaisema somepäivitys tai blogiteksti.

 

Facebook Marketplace

Markkinapaikka Facebookin sisällä, missä yksityishenkilöt voi myydä ja ostaa tuotteita lähialueen ihmisiltä. Markkinapaikassa on mahdollista näyttää Facebookin mainoksia.

 

Goals (Google Analytics)

Google Analytics -palvelun sisäinen tavoite, jolla mitataan tiettyjen tavoitteiden eli konversioiden toteutumista verkkosivustolla. Tavoite voi olla lähetetyt tarjouspyyntölomakkeet, klikattavat puhelinnumerot, kopioitavat puhelinnumerot, ladattavat oppaat, upotettujen videoiden katselukerrat tai mikä tahansa mikä koetaan liiketoiminnan kannalta tärkeäksi onnistumiseksi.

 

Määritetyn tavoitteen avulla nähdään mitä kautta kyseiset ihmiset ovat tulleet verkkosivustolle, jotka ovat toteuttaneet nämä liiketoiminnan menestymisen kannalta tärkeät tavoitteet. Tieto voidaan valjastaa parempaan resursointiin näissä kanavissa.

 

Google Analytics

Verkkosivuston kävijäseurantapalvelu, jota käytetään sivuston tehokkuuden mittaamiseen. Palvelu kertoo muun muassa kävijämäärät, heidän sivustolla käyttämänsä ajan, selatut sivut ja myynnillisten tavoitteiden eli konversioiden toteutumisesta (verkkokaupan myynti, lähetetyt tarjouspyynnöt, klikatut soittopainikkeet, ladatut oppaat yms.) jos niitä varten on asetettu erillinen seuranta.

 

Lue lisää Google Analyticsista  ›

 

Google Business

Google Yritysprofiili (entiseltä nimeltään Google My Business, GMB).

 

Yritysprofiili, joka näkyy Googlen hakusivulla upotetun Google Maps -kartan muodossa toimialakohtaisilla hakusanoilla ja hakusivun oikeassa laidassa suoraan nimellä haettaessa. Yritysprofiili sisältää esittelytekstin, aukioloajat, postinumeron, puhelinnumeron ja verkko-osoitteen. Yritysprofiilissa on arvostelutoiminto. Tällä yritys voi näyttää positiivisia arvostelusuosituksia uusille potentiaalisille asiakkaille.

 

Google Business – ilmaista näkyvyyttä yrityksellesi ›

 

Google Data Studio

Raportointityökalu, joka mahdollistaa datan tuomisen Googlen palveluista ja sen muotoilemisen visuaaliseen muotoon. Googlen palveluita oat muun muassa Google Ads -mainostili, Google Search Console ja YouTube-videopalvelu. Raportointityökalu mahdollistaa datan reaaliaikaisen seurannan.

 

Jotkin yritykset kuten Supermetrics tarjoavat maksullisia lisäosia datan tuomiseksi muista kanavista (esimerkiksi Facebookista) samaan näkymään.

 

Google Merchant Center (kauppiaskeskus)

Kauppiaskeskustili, jossa hallinnoitaan verkkokaupan tuoteluetteloa mainontaa varten. Tuoteluettelon pohjalta Google-mainosjärjestelmä kykenee muodostamaan Google Shopping -tuotemainoksia.

 

Google Search Console

Työkalu, jolla havaitaan verkkosivuston mahdollisia löydettävyysongelmia ja saadaan korjauskehotuksia Googlen näkökulmasta. Tämä työkalu on hyvin usein osana Google Analytics -mittauskokonaisuutta. Google Search Console tunnistaa myös ne hakusanat, joilla ihmiset päätyvät Googlesta verkkosivustolle.

 

Google Tag Manager

Tägien eli seurantakoodien hallintatyökalu tai -paneeli. Kun Google Tag Manager on kertaalleen asennettu sivustolle, ei markkinointivastaavan tarvitse vaivata sivuston teknistä ylläpitoa pyynnöillä lisätä uusi seurantakoodi sivustolle, vaan ne lisätään Tag Managerin kautta sivustolle. Tämä on turvallinen ja nopea, hyvin vakiintunut käytäntö markkinoinnin ammattilaisten keskuudessa.

 

Google Trends

Palvelu, missä voidaan muun muassa verrata kahden eri synonyymin eli samaa tarkoittavan sanan (esim. kissa ja katti) hakumääriä ja niiden suosiota keskenään. Työkalua voidaan käyttää lähes missä tahansa sisällön tuottamisen yhteydessä.

 

Hakukone

Hakemisto kuten Google, Bing, Yahoo ja edesmennyt AltaVista, jolla haetaan muita sivustoja ja tietoa internetistä.

 

Hakukoneoptimointi (SEO, Search Engine Optimization)

Sivuston löydettävyyden parantamista hakukoneiden sääntöjen ja ehtojen mukaisesti. Hakukoneoptimointia on teknistä ja sisällöllistä. Tekninen hakukoeptimointi ottaa kantaa sivuston latausaikoihin kun taas sisältö sen löydettävyyteen tietyillä hakusanoilla.

 

Hakumainonta (SEA, Search Engine Advertising)

Tekstimuotoisia mainoksia Googlen hakusivulla. Hakumainoksille on varattu neljä ylintä paikkaa. Yleisemmässä käytössä hakumainonnasta käytetään lyhennettä SEM eli Search Engine Marketing / hakukonemarkkinointi. Tämä on hieman harhaanjohtava, sillä SEM eli Search Engine Marketing tarkoittaa sekä hakumainontaa että hakukoneoptimointia.

 

Hakutermi / hakusana

Yksittäinen hakusana tai hakusanayhtälö, millä ihmiset hakevat tietoa Googlesta tai muista hakukoneista. Avainsanoja kannattaa viljellä verkkosivustolle. Kun asiakkaan käyttämä hakusana vastaa sivustolta löytyvän avainsanan kanssa, näkyy sivusto Googlessa.

 

Hintatarjousstrategia

Hinnoittelumalli eli tapa maksaa mainoksista, joka ohjaa mainoksen näkymistä tietyn tavoitteen mukaisesti.

 

Karkeasti ilmaistuna tavoitteena voi olla esimerkiksi mahdollisimman paljon kävijäliikennettä verkkosivustolle, jolloin haluat maksaa mainosten klikkauksista. Tavoitteena voi myös olla mahdollisimman laaja tietoisuus/mainoslevikki jolloin sinun kannattaa maksaa näkymiskerroista.

 

Hintatarjousstrategiat eli hinnoittelumallit poikkeavat hieman mainosalustasta riippuen ja niitä on paljon enemmän kuin nämä kaksi mainittua.

 

Hotjar

Palvelu, joka taltioi videotallenteita verkkosivuston vierailijoista. Videotallenteiden avulla voidaan tutkia käytettävyysongelmia verkkosivustolla.

 

Huomiotekstilaajennus (Google-mainonta)

Hakumainoksen yhteydessä näkyvä tekstiosa, joka listaa esimerkiksi kilpailuetuja kuten "ilmainen toimitus, kotimainen asiakaspalvelu, valtuutettu jälleenmyyjä".

 

Impressio / Näyttökerta

Mainoksen näkymiskerta, eli miten monta kertaa mainoksia on näytetty kaiken kaikkiaan.

 

Inbound-markkinointi

Sisällöntuotantoa ja markkinointiviestintää omissa medioissa, jonka tarkoitus tarkoitus on, että kuluttaja itse hakeutuu vuorovaikutukseen yrityksen kanssa. Termi on Hubspotin luoma markkinointimalli.

 

Istunto / sessio

Yksittäinen vierailukerta verkkosivustolla riippumatta siitä miten pitkään se kestää tai kuinka monta sivua vierailija selaa käyntikerran aikana.

 

Samankaltainen yleisö

Mainonnan kohdistusmenetelmä, jolla mainoksia näytetään. Tämä voidaan luoda olemassa olevien asiakkaiden pohjalta. Esimerkiksi verkkosivustolla käyneiden ihmisten pohjalta mainosjärjestelmä tekee tulkinnan millaisia yhtäläisyyksiä näillä ihmisillä on ja pyrkii löytämään uusia sellaisia omasta mainoskanavastaan. Mainosjärjestelmään voidaaan ladata myös verkkokaupan nykyinen asiakasrekisteri, jonka pohjalta mainosjärjestelmä luo vastaavanlaisen tulkinnan ja lähtee tavoittelemaan samankaltaisia ihmisiä omasta verkostostaan.

 

Kampanja ja mainosryhmät

Mainostilillä on kaksi eri tasoa, kampanja ja mainosryhmä. Kampanjatasolla määritellään muun muassa päiväbudjetti, maantieteellinen näkymisalue ja käytettävä mainosmuoto.

 

Mainosryhmä sisältää mainosaineiston ja sen mukaiset kohdistusmääritykset. Mainosryhmiä voi olla useita saman kampanjan alla.

 

Esimerkiksi mainoskaampanja nimeltä TV näkyy 10 eurolla päivässä koko Suomen alueella kaikille, jotka ovat kiinnostuneita televeision hankinnasta. Verkkokauppa myy isojen olohuonetelevisioiden lisäksi matkatelevisioita.

 

Mainosryhmä 1 sisältää isojen olohuonetelevisioiden mainosaineiston ja niitä kohdistetaan isoille lapsiperheille.

 

Mainosryhmä 2 sisältää matkatelevisioiden mainosaineiston ja niitä kohdistetaan nuorille matkailua harrastaville ihmisille.

 

Molempia mainosryhmiä mainostetaan samalla 10 euron päiväbudjetilla koko Suomen alueelle.

 

Kilpailija-analyysi

Esimerkiksi Semrush.com-palvelulla tehtävä avainsanakartoitus, millä selvitetään ne hakusanat joilla kilpailiijat löytyvät Googlesta mutta oma verkkosivusto ei.

 

Klikkausprosentti

Klikkausten määrä suhteessa mainoksen näkymiskertoihin.

 

Konversio

Mitattava tavoite, joka on liiketoiminnan kannalta tärkeä ja mitattava asia. Tavoite voi olla tarjouspyyntö, verkkokaupan ostotapahtuma, puhelinsoitto yritykseen tai oppaan lataaminen. Konversioiden mittaaminen vaatii erikseen asennettavan seurantakoodin asentamisen verkkosivustolle.

 

Konversioarvo

Ostoksen keskiarvo verkkokaupassa eli minkä suuruisella euromäärällä tilauksia tehdään keskimäärin.

 

Konversiohinta

Hinta, joka mainontaan on käytettävä, että yksi konversio eli liiketoiminnan tavoite toteutuu.

 

Konversioprosentti

Toteutuneiden konversioiden määrä suhteessa mainoksen klikkaajiin eli miten suuri osa mainoksen kanssa vuorovaikutuksessa olleista ihmisistä on päätynyt toteuttamaan liiketoiminnan kannalta arvokkaan toimen eli konversion verkkosivustolla.

 

Konversioreitti

Markkinointikanavien ketju, jotka läpi kulkemalla ihmisestä tulee asiakas. Verkossa toimivalla yrityksellä on useita markkinointikanavia käytössä, jota kautta verkkosivustolle saadaan liikennettä.

 

Tämä voi olla google, uutiskirjeet, somepäivitykset, tiedotteet, artikkelit, blogit, mainonta yms. Harvemmin ihmisestä tulee asiakas kertaalaakista yhden markkinointikanavan kautta, vaan häneen on tehtävä vaikutus useassa markkinointikanavassa.

 

Konversioreitin avulla ymmärretään mitkä kanavaat yhdessä toimii parhaiten asiakkaiden hankkimiseksi.

 

Konversioseuranta

Seurantakoodi, joka asennetaan verkkosivustolle. Sillä mitataan toteutuneiden konversioiden määrää. Konversio on liiketoiminnan kannalta arvokas, asiakkaan verkkosivustolla suorittama teko. Konversioita voi olla esimerkiksi tarjouspyyntölomakkeet, ladattavat oppaat ja verkkokaupan ostotapahtumat.

 

KPI (Key Performance Indicator)

Liiketoiminnan menestymisen kannalta tärkeimmät mittarit, joiden perusteella arvioidaan ovatko markkinointitoimenpiteet tuottaneet haluttua tulosta.

 

Laatupisteet

Sivuston tai mainonnan laatupisteet, joka kertoo miten hyvin se vastaa asiakkaan tarpeeseen. Laatupisteet vaikuttaa sivuston sijoittumiseen hakutuloksissa ja mainonnassa niiden klikkaushintoihin.

 

Laskeutumissivu (ländäri)

Alasivu, mille kävijä saapuu ensimmäisenä verkkosivustolle saapuessaan esimerkiksi Googlesta.

 

Liidi (lead)

Potentiaalinen asiakas, joka osoittaa kiinnostuksen yritystäsi kohtaan, mutta ei ole viimeistellyt ostopäätöstä vielä. Verkkosivuston lomakkeen kautta yhteyksissä olevat henkilöt ovat liidejä.

 

Liidilomakelaajennus (Google-mainonta)

Hakumainoksen yhteydessä näkyvä lomake, joka tarjoaa mahdollisuuden jättää omat yhteystietonsa myöhempää yhteydenottoa varten.

 

Liikenteen lähde ja tulotapa

Pääkanava, josta verkkosivustolle saapuu ihmisiä. Kanava voi olla esimerkiksi google, jokin somealusta tai mikä tahansa verkkosivusto. Tulotavaksi lasketaan onko se ollut orgaanista, maksettua tai viittaavaa liikennettä. Orgaaninen on luonnollista liikennettä, maksettu mainontaa ja viittaava jokin maininta ulkopuolisella verkkosivustolla esimerkiksi tekstilinkin muodossa, joka ohjaa kävijäliikennettä verkkosivustollesi.

 

Mainonnan kohdentaminen

Mainoksia voidaan kohdentaa esimerkiksi aihekiinnostuksen, ostoaikomuksen, käyttäytymisen, elämäntapahtuman tai kontekstin mukaan. Aihekiinnostus voi tavoittaa ulkoilmaaktiviteeteista kiinnostuneita, ostoaikomus teltan ostamista harkitsevia, käyttäytyminen urheilukivijalkaliikkeissä vierailleita, elämäntapahtuma pitkän aikavälin reppureissaamista suunittelevia ja konteksti lomakohdesivustoja parhaillaan selaavia.

 

Mainosbudjetti

Mainosten näkymiseen varattu eurosumma. Joskus toimistot sulauttavat mediabujetin heidän omaan työosuuteen, jolloin puhuvat kuukausimaksusta isossa kuvassa.

 

Mainoslaajennus (Google-mainonta)

Usein Google-mainonnassa käytetty termi, joka kasvattaa mainoksen näkymispintaa tarjoten lisätietoa yrityksestä hakumainoksen yhteydessä. Mainokslaajennuksia ovat sivustolinkkilaajennus, huomiotekstilaajennus, sisältöpoimintalaajennus, puhelulaajennus, liidilomakelaajennus, sijaintilaajennus, yhteistyökumppanien sijainnit näyttävä laajennus, hintalaajennus, sovelluksen laajennus, tarjouslaajennus.

 

Meta Business Manager

Entiseltä nimeltään Facebook Business Manager. Yrityksille suunnattu Facebookin hallintapaneeli, johon linkitetään yrityksen Facebook- ja Instagram-profiilit, mainostili, pikselikoodi jne. Hallintatyökalu mahdollistaa näiden monipuolisemman käytön ja hallinnoinnin.

 

Mikrokonversio

Konversiot voidaan jaotella pääkonversioiden ja mikrokonversioihin. Pääkonversio on verkkokaupassa tapahtumien ostotapahtumien mittaaminen, mikrokonversiot ovat tuotteen ostoskoriin lisäyksiä ja ostoskorin maksuprosessiin siirtymisiä. Näiden välitavotteiden tietoon saaminen edesauttaa mainontaa tekevää ammattilaista arvioimaan mainonnan tehokkuutta ja tekemään tulkintoja seuraavista kehitystoimenpiteistä, mikäli varsinaisia ostotapahtumia ei kerry tarpeeksi.

 

Natiivimainonta

Esimerkiksi Alma Median omistamassa Iltalehdessä näkyvä artikkeli, joka ei ole toimituksen omaa tuotantoa, vaan kaupallisessa yhteistyössä rakennettu maksettu artikkeli. Natiivi sana tulee siitä, että se sulautuu luonnollisesti osaksi sen ympäristöä, joka tekee mainoksesta helposti lähestyttävän.

 

Negatiivinen avainsana

Toimenpide, jolla hakumainoksen näkyminen halutaan estää tietyllä hakusanalla. Tämä voi olla esimerkiksi oman yrityksen nimi, kun käytössä oleva mainosbudjetti / mediabudjetti halutaan keskittää uusien asiakkaiden hankkimiseen.

 

Ohjelmallinen ostaminen

Puhutaan usein display eli bannerimainonnan yhteydessä, kun mainontaa halutaan ostaa useista eri mainosverkostoista samaan aikaan.

 

Optimointi

Mainonnan kehitystoimenpiteitä, millä pyritään saamaan nykyiselle mainonnalle ja käytössä olevalle budjetille suurin mahdollinen tuotto. Optimoinnissa keskitytään siihen, että asiakkaan tarve, mainoksen ja sivuston sisältö ovat yhtenäisessä linjassa ja että mainokset näkyvät pelkästään kirkkaimmalle kohdeyleisölle.

 

Ostopolku

Kaikki ne kohtaamispisteet, joissa potentiaalinen asiakas on vuorovaikutuksessa yrityksesi kanssa.

 

Kohtaamispisteitä voivat olla esimerkiksi Google, sosiaalinen media, uutiskirjeet, tv, radiomainokset, podcastit, tiekyltit, kivijalkaliike jne. Ostopolun hahmottaminen auttaa ymmärtämään millaista sisältöä näihin kohtaamispisteisiin tulee tuottaa. Ostopolun tarkoitus on viesitä monimuotoisesti yrityksestä kertomalla sen olemassaolosta, tuoda ilmi että asiakkaan ongelma/tarve on entuudestaan tuttu, sivistää ostajaa tiedolla aiheesta, rakentaa luottamusta ja kannustaa toimenpiteisiin.. Kaikkea sellaista, mikä madaltaa asiakkaan kynnystä ostaa tuotteita ja palveluita.

 

Outbound-markkinointi

Markkinointiviestintää ulkoisissa medioissa kuten televisiossa, radiossa, lehdissä ja muualla maksetussa muodossa.

 

Pikselikoodi

Facebookin seurantakoodista käytetty nimitys, joka asennetaan verkkosivustolle mainonnan tulosten mittaamista varten.

 

Poistumissivu

Viimeisin vierailtu alasivu verkkosivustolla, ennenkuin sivustokävijä päättää poistua muualle. Poistumissivun tiedostaminen auttaa ymmärtämään mahdollisia pullonkauloja ja esteitä ostamisen tiellä.

 

Puhelulaajennus (Google-mainonta)

Hakumainoksen yhteydessä näkyä soittopainike, joka soittaa suoraan ennalta määritettyyn puhelinnumeroon.

 

ROAS (Return On Ad Spend)

Mainontakulujen tuotto. Miten monta euroa tienattiin per käytetty mainoseuro, panos versus tuotos. Auttaa hahmottamaan isossa kuvassa mainonnan kannattavuutta.

 

ROI (Return On Investment)

Sijoitetun pääoman tuotto. Miten monta euroa tienattiin per sijoitettu euro, panos versus tuotos. Auttaa hahmottamaan isossa kuvassa sijoitusten kannattavuutta.

 

Sanoma Media

Suomalainen mediakonserni, joka omistaa muun muassa seuraavia medioita: Aamulehti, Helsingin sanomat, Iltasanomat, Nelonen, Me naiset, Suomipop, Taloussanomat, Gloria, Supla, Vauva-foorumi ja monia muita. Näistä paikoista on mahdollista ostaa näkyvyyttä mainostoimiston kautta koko verkostoa hyödyntämällä tai yksittäisiä mainospaikkoja varaamalla.

 

SEA (Search Engine Advertising)

Mainontaa hakukoneessa, esimerkiksi Googlessa näkyviä tekstimuotoisia mainoksia joita kutsutaan hakumainoksiksi. Googlessa hakumainoksille on varattu neljä ylintä paikkaa.

 

SEM (Search Engine Marketing)

Suomeksi hakukonemarkkinointi.

 

Semrush

Avainsanakartoitukseen käytettävä työkalu, millä nähdään tietyn toimialan suosituimmat hakusanat Googlessa, löytyykö oma verkkosivusto näillä hakusanoilla ja onko kilpailijoilla sellaisia avainsanoja sivustolla käytössä millä ei oma verkkosivusto löydy.

 

SEO (Search Engine Optimization)

Suomeksi hakukoneoptimointi. Katso lisää kohdasta hakukoneoptimointi.

 

Seurantakoodi

Myös tag (tägi). Verkkosivustolle asennettava koodinpätkä, jolla mitataan konversioita eli liiketoiminnan kannalta merkittäviä tuloksia, joka voi olla tarjouspyyntölomakkeita, ladattavia oppaita, verkkokaupan ostotapahtumia tai mitä tahansa.

 

Sijaintilaajennus (Google-mainonta)

Hakumainoksen yhteydessä näkyvä yrityksen fyysinen osoite, joka avautuu Google Maps -karttanäkymään ja tarjoaa navigointimahdollisuuden paikan päälle.

 

Sisältöpoimintalaajennus (Google-mainonta)

Hakumainoksen yhteydessä näkyvä tekstiosa, joka listaa tuotteesi tai palvelusi tiettyjä ominaisuuksia.

 

Sivustolinkkilaajennus (Google-mainonta)

Hakumainoksen yhteydessä näkyvä tekstilinkki, joka ohjaa suoraan tietylle alasivulle verkkosivustolle. Jokaisen tekstilinkin alapuolella voidaan lisätä ytimekäs kuvausteksti alaisvun sisällöstä.

 

Sponsoroitu Facebook-postaus

Facebookissa tehdylle postaukselle asetettua maksettua näkyvyyttä kevyin kohdistusmenetelmin pikatoiminnon kautta. Pitkäkestoisessa mainonnassa mainonta tulisi rakentaa suoraan mainoshallintatyökalun (Facebook Business Manager) puolelle, koska siellä on enemmän mahdollisuuksia määritellä, miten mainos näkyy ja kenelle sekä analysoida paremmin mikä toimii ja mikä ei.

 

Tarjouslaajennus (Google-mainonta)

Hakumainoksen yhteydessä näkyvä maininta rahallisesta tai prosentuaalisesta alennuksesta verkkokaupassa. Voidaan hyöyntää esimerkiksi juhlapyhinä kertomaan, että äitienpäivänä kaikki tuotteet -30 % alennuksella.

 

Tuotefeedi / Tuotesyöte

Tuoteluettelo, jonka pohjalta mainosjärjestelmä muodostaa tuotemainokset. Tuoteluettelo on automaattisesti päivittyvä ja se hakee tietonsa suoraan verkkokaupan tuotesivuilta. Tuoteluetteloa hyödynnetään Google-, Facebook- ja Instagram-mainonnassa.

 

Ubersuggest

Palvelu, mitä käytetään verkkosivuston hakukoneoptimoinnissa. Katso lisää kohdasta hakukoneoptimointi.

 

Välitön poistumisprosentti

Prosenttiluku, joka kertoo, miten suuri osa sivustolle saapuvista asiakkaista poistuu välittömästi.

 

Poistumisprosentilla voidaan arvioida sisällön kiinnostavuutta tiettyä varovaisuutta noudattaen, sillä esimerkiksi mainonnan kautta sivustolle saapuvat ovat vaihtoehtoja kartoittavassa mielentilassa. Tällöin sivustokäynnit ovat luonnollisesti hyvin nopeita pyrähdyksiä.

 

Web-analytiikka

Toimiiko sivustosi? Web-analytiikka antaa avaimet sen selvittämiseen.

 

Verkkosivuston kävijöistä koostettua käyttäytymisdataa eli numerotietoa, jota muun muassa Google Analytics -palvelu kerää asentamishetkestä alkaen. Tieto voi olla vierailukertojen kokonaismäärä, katsotuimmat alasivut, konversiot eri saapumistapojen mukaan, sivuston sisäisessä hakutoiminnossa tai Googlen hakukoneessa käytetyt hakusanat ennen sivustolle saapumista.

 

Tuloksellinen Google-mainonta kiinnostaisi, mutta jargon ei?

Laita tietosi meille, niin olemme sinuun yhteydessä!

*
*
Kyllä kiitos! Minulle saa lähettää markkinointiin liittyviä vinkkejä ja muita hyödyllisiä viestejä. *

Pakolliset kentät * 
Soita 050 464 3663
Ota yhteyttä ›